Is plastische of esthetische chirurgie veilig?

De voorbije tien jaar leerden mij dat plastische chirurgie zeker veilig is. Deze uitspraak geldt voor alle ingrepen die worden uitgevoerd door een erkend plastisch chirurg in medisch verantwoorde omstandigheden. Dit laatste kan zowel in een ziekenhuis zijn als in een private praktijk. Het risico op kleine en te controleerbare verwikkelingen varieert van één tot maximum vier procent. Bij ingrepen onder narcose verloopt het onder narcose brengen en terughalen door een erkend anesthesist. De veiligheid van de patiënt primeert altijd.

Lukt een esthetische ingreep altijd?

Of een operatie als geslaagd wordt aanzien, hangt af van verschillende factoren. Had de patiënt vooraf een realistisch verwachtingspatroon of niet? Werd de patiënt door de plastisch chirurg tijdens het eerste gesprek voldoende geïnformeerd? Heeft de chirurg de ingreep technisch goed uitgevoerd? Blijven ongewenste nevenwerkingen uit? Al deze zaken verdienen voor en na de operatie de nodige aandacht om de kans op succes te maximaliseren.

Stop ik met roken in aanloop naar een ingreep?

U stopt best tien dagen voor de operatie met roken of bouwt het roken sterk af. Roken verstoort de weefseldoorbloeding waardoor de risico’s op complicaties na de operatie stijgen.

Hoeveel kost een schoonheidsoperatie?

U vindt een prijsindicatie bij elke ingreep op deze site. De uiteindelijke kostprijs kan door wisselende factoren afwijken binnen een marge van 250 euro. Het juiste tarief krijgt u na een eerste consultatie.

Bestaat er een wachtlijst voor plastische ingrepen?

Voor operaties die langer duren dan twee à drie uur varieert de wachtlijst tussen zes weken en drie maanden. Deze ingrepen voeren we meestal uit in het ziekenhuis. Kleinere ingrepen met een duur van ongeveer één uur plannen we binnen de twee à drie weken in.

Moet ik nuchter zijn voor de ingreep?

U eet en drinkt niet meer vanaf zes uur voor de operatie. Alleen het innemen van medicatie met een klein slokje water mag. Deze richtlijnen gelden voor alle ingrepen onder algemene narcose.

Mag ik bloedverdunnende medicatie voor de ingreep innemen?

Patiënten die bloedverdunnende medicatie gebruiken, melden dit vooraf op de raadpleging. Het is belangrijk om te weten welk medicament u juist neemt om het stopzetten of vervangen van deze producten voor de ingreep te kunnen organiseren.

Wat met sieraden, make-up en piercings bij een ingreep?

Alle sieraden, piercings, bril, contactlenzen, gebitsprothesen, gehoorapparaat, make-up en nagellak moeten voor de operatie verwijderd worden.

Word ik geschoren en welke kledij draag ik?

In sommige gevallen scheren wij de lichaamsdelen waar u geopereerd wordt. In plaats van uw nachtkleed of pyjama en ondergoed, krijgt u dan een operatiehemd aan.

Wat als ik koorts heb?

Als u koorts heeft of last van een ernstige verkoudheid wordt de ingreep best uitgesteld.

Bij een lichte verkoudheid kan de ingreep toch doorgaan.

Hoe lang blijf ik na de operatie in het ziekenhuis?

Bij de meeste plastische of esthetische operaties mag u nog dezelfde dag naar huis. Bij sommige ingrepen blijft u één of twee nachten in het ziekenhuis.

Heb ik pijn na de ingreep?

Na het uitwerken van de narcose valt pijn niet uit te sluiten. De anesthesist schrijft voldoende pijnstilling voor. Na de operatie volgen de verpleegkundigen de pijn op. Deze moet altijd draaglijk zijn. Het meeste plastische ingrijpen leiden niet tot grote pijnen.

Moet ik medicatie voor of na de ingreep innemen?

Na de operatie krijgt u middelen voor de pijnbestrijding, ontstekingsremmers, medicatie tegen zwelling en antibiotica. In de eerste fase dienen we deze medicatie toe via een infuus. Later schakelt u over op orale inname.

Zijn er ongewenste nevenwerkingen na de ingreep?

Na het ontwaken bent u mogelijk misselijk en moet u braken. Dit kan onaangenaam aanvoelen. Na twee dagen voelt u zichzelf beter.

Mogelijk hebt u een kriebelend gevoel in de keel, een gevolg van een buisje in de keel voor beademing. De irritatie verdwijnt spontaan binnen enkele dagen.

Mag ik zelf met de wagen rijden na de ingreep?

Na kleine ingrepen onder lokale verdoving mag u zelf naar huis rijden. Na een ingreep onder narcose in een ziekenhuis rijdt u best niet zelf met de wagen, moto of fiets. Mogelijk bent u bij een ongeval niet gedekt door uw verzekering.

Krijg ik werkverlet na een ingreep?

U ontvangt na de operatie de nodige attesten voor werkongeschiktheid. De periode varieert van de dag zelf tot één maand, afhankelijk van de ingreep met al of niet complicaties.

Wanneer mag ik mij douchen en wassen na de ingreep?

Kleine wondverbanden beletten of hinderen het douchen niet. Deze doucheklevers beschermen voldoende. Grote verbanden houdt u best twaalf dagen droog. Na vijftien dagen mag u opnieuw in bad.

Wat gebeurt er met de wondverbanden?

Onze verpleegkundige wisselt normaal twee keer de wondverbanden. Een eerste verbandwissel gebeurt na één week. Na twee weken vindt er opnieuw een controle en een verbandwissel plaats. Thuisverpleging of dagelijkse wondcontrole hoeft niet.

Welke kosten zijn er voor patiënten bij complicaties?

Complicaties die leiden tot een nieuwe ingreep leiden niet tot nieuwe erelonen van de plastisch chirurg. De extra kost voor anesthesist moet wel worden betaald. Volledig gratis een complicatie oplossen, kan alleen wanneer de schuld van de complicatie volledig bij de plastisch chirurg ligt.

Betaalt de verzekering mijn ingreep of kamer?

Verzekeringsmaatschappijen betalen plastische en esthetische ingrepen zelden of niet terug. Om de kosten beheersbaar te houden, vraagt u best een eenpersoonskamer. Dan is de verzekering verplicht in een stuk te volgen.

Wat moet ik doen met de papieren van de verzekering?

Wij vullen steeds de nodige verzekeringsdocumenten in. Dit is evenwel geen garantie op een terugbetaling.

Wanneer mag ik sporten na een ingreep?

Normaal mag u na drie tot vier weken opnieuw sporten. Deze termijn geldt op voorwaarde dat de wonde in orde is, de contour niet te sterk gezwollen is, er geen infecties optreden én het litteken normaal heelt. We bespreken dit tijdens de raadpleging na de operatie.

Soms hoor ik prijsverschillen voor eenzelfde ingreep?

Tijdens de eerste consultatie krijgt u een prijs voor de gevraagde ingreep of ingrepen. Vergelijkingen met andere patiënten zijn zinloos. De ene ingreep valt niet te vergelijken met de andere. 

Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496