Borstverkleining

Borstverkleiningen komen vaak voor. Te zware borsten leiden vaak tot klachten ter hoogte van de schouders, rug en nek. Soms zien we een huidverweking optreden in de huidplooi onder de borst. Naast deze lichamelijke klachten veroorzaken te grote borsten ook psychologische hinder in het maatschappelijk leven.Na akkoord van de raadsgeneesheer komt het RIZIV tussen bij een borstverkleining. Dit akkoord geldt slechts 1 jaar. Dat betekent dat we de borstverkleining voor de afloop van deze periode moeten inplannen.

Hoe verloopt de eerste consultatie voor een borstverkleining?

Tijdens de eerste consultatie overlopen we samen uw klachten. U krijgt een brief mee voor de raadsgeneesheer over de terugbetaling.

We geven u de nodige toelichting over de littekens. Vervolgens voeren we een borst- en borstkasonderzoek uit. Daarbij controleren we ook de rug op mogelijke afwijkingen. Bij een zijdelingse verkromming van de ruggenwervel, kunnen we onmogelijk een volledig symmetrisch resultaat bereiken.

Bij een familiale geschiedenis van borstkanker vragen we preoperatief een echomammografie aan.

Volgens welke technieken wordt een borstverkleining uitgevoerd?

Afhankelijk van uw borstvolume, leeftijd, gezondheidstoestand en persoonlijke wensen passen we de juiste techniek toe.

  • ‘Inverted T’ of ankerlitteken (A. Pitanguy)
    Deze klassieke borstverkleining kan op elke borst worden toegepast. De chirurg verplaatst de tepel naar een hogere positie op ongeveer 20 à 22 centimeter van het sleutelbeen. Vervolgens vormt de chirurg een litteken rond de tepel en van daaruit een verticaal litteken naar de huidplooi onder de borst. Loodrecht daarop loopt een horizontaal litteken. De borstverkleining bedraagt tussen de 700 en 1500 gram per borst.
  • ‘Vertical scar’ techniek (M. Lejour)
    Bij deze borstverkleining blijft het uitwendige litteken beperkt tot een cirkel rond de tepel met daarop een verticaal litteken naar de huidplooi onder de borst. Om het huidoverschot op te lossen, moet dit laatste litteken gefronst worden. Dit heeft ongeveer drie tot zes maanden tijd nodig om uit te zakken. Na deze periode bekomen we een superieur resultaat, zowel voor de vorm als de littekens. De borstverkleining bedraagt maximaal 400 gram. Deze ingreep is vooral geschikt voor jongere patiënten met een goede huidelasticiteit. Er mogen ook geen achterliggende chronische ziektes of systeemziektes een rol spelen. Dit zou de wondheling bemoeilijken.
  • ‘Free nipple graft’ (Thorec)
    Deze methode voor borstverkleining voeren we alleen uit bij patiënten met een belangrijke hypertrofie of ptose. De borstverkleining bedraagt meestal meer dan 1500 gram per borst.

Hoe lang verblijft u na een borstverkleining in het ziekenhuis?

Een borstverkleining gebeurt altijd onder algemene narcose in het ziekenhuis. De narcose wordt vooraf besproken met een anesthesist. Afhankelijk van de techniek die we gebruiken voor uw borstverkleining, varieert uw verblijf in het ziekenhuis van dagkliniek tot maximum twee nachten. Vooraleer u het ziekenhuis verlaat, verwijderen we een deel van het verband.

Welke nazorg is nodig voor een borstverkleining?

Na één week volgt de verbandwissel tijdens een eerste consultatie. Tijdens de tweede week verwijdert de verpleegster de hechtingen.

Welke complicaties treden mogelijk op na een borstverkleining?

Complicaties komen slechts in zeer beperkte mate en uiterst zelden voor. Enkele mogelijke complicaties zijn nabloeding, infectie, wondproblemen, minder mooie littekens en geen volledige symmetrie.

Wanneer nodig voor een optimaal resultaat, voeren we een bijkomende correctie uit. Dit gebeurt meestal buiten het ziekenhuis onder lokale verdoving.

Doet een borstverkleining pijn?

Zelden of nooit doet een borstverkleining pijn. Bij plotse of hevige pijn neemt u best meteen contact op. In de tweede week kunnen steken en bewegingspijn optreden. Dit is het gevolg van de inwendige littekenorganisatie.

Wat gebeurt er met het verwijderd borstklierweefsel?

Dit wordt altijd gewogen om de symmetrie te controleren. Daarnaast onderzoeken we het onder een microscoop. Slechts heel zelden ontdekken we een kankergezwel. Deze extra controle maakt een vroege detectie en een aangepaste therapie mogelijk.

Moet ik na een borstverkleining in het ziekenhuis verblijven?

U wordt op de dag van uw opname geopereerd. Meestal verblijft u nadien nog één nacht in het ziekenhuis.

Mag ik na een borstverkleining meteen een BH dragen?

De eerste twee weken draagt u nog verbanden, wat een BH onmogelijk maakt. Na twee weken raden we een BH met beugel aan. Deze moet breed en voldoende comfortabel zitten. Zo krijgen de borsten alle ruimte om te ontzwellen en kunnen ze over de huidplooi onder de borst indalen.

Hoe lang kan ik na een borstverkleining niet gaan werken?

Meestal volstaan twee à drie weken ziekteverlof.

Wanneer kan ik na een borstverkleining opnieuw sporten?

Sporten kan na drie weken.

Wat als ik ongelijke borsten heb voor de borstverkleining?

Geen enkele vrouw heeft twee volledig identieke borsten. Ook na de borstverkleining mag u dit niet verwachten. Wel streven we naar een zo symmetrisch mogelijk resultaat.

Hoe evolueren de littekens na een borstverkleining?

Tijdens onze eerste consultatie leggen we grondig de verschillende fases van het genezen van de littekens uit. We tonen u foto’s van de littekens die na genezing vermoedelijk zullen blijven. Zo maakt u met kennis van zaken de afweging of u een borstverkleining wenst.

Wat met borstvoeding na een borstverkleining?

De kans om borstvoeding te geven na een borstverkleining, daalt sterk. We raden de ingreep dan ook vooral aan na de gewenste zwangerschappen.

Hoe bereid ik me voor op een borstverkleining?

Tien dagen voor de ingreep stopt u met roken. Zeven dagen voordien neemt u geen bloedverdunnende medicatie meer in.

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden contacteert ons.

  • Borstverkleining Lejour, Pitanguy, Thorec: 1260 euro
Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496