Buikwandcorrectie

Bij buikwandcorrectie behandelen we de overtollige vetschort in de buikzone. Een buikcorrectie behoort tot de meest voorkomende ingrijpen in onze praktijk. Patiënten zijn uiterst tevreden over de resultaten. De uitvoering van deze plastische ingreep hangt af van de huidelasticiteit, de hoeveelheid overhangende buik, de hoeveelheid vet en eventueel bijkomende afwijkingen of vetophopingen. In sommige gevallen betaalt het ziekenfonds een buikwandcorrectie deels terug.

Wanneer is buikwandcorrectie aangewezen?

Deze operatie is aangewezen bij aanwezigheid van een grote vetschort met vetophopingen onder en boven de navel, weinig of geen huiselasticiteit, zwakke buikspieren en soms huidirritatie ter hoogte van de schaamstreek.

Wat gebeurt er bij een buikwandcorrectie?

Tijdens deze ingreep verwijderen we een grote abdominale huidellips, herplaatsen we de navel en verstevigen we de buikspieren. In sommige gevallen vindt er een liposuctie plaats van de flanken om de overmatige vetophopingen op deze plaatsen weg te werken.

We beogen een strakke buikcontour met een litteken van flank tot flank, juist boven de schaamstreek.

Hoe verloopt een buikwandcorrectie?

De ingreep gebeurt best onder algemene narcose. Dit biedt de patiënt het meest comfort en leidt tot het beste resultaat. Tijdens de narcose vindt een volledige spierrelaxatie plaats. Er is geen risico op bloedverlies of bloedtransfusie.

Hoe lang duurt het verblijf in het ziekenhuis na een buikwandcorrectie?

U verblijft na een buikwandcorrectie twee tot drie nachten in het ziekenhuis. Tot 24 uur na de operatie blijft u strikt in bed. Nadien volgen enkele uren in de zetel.

Op de dag dat u naar huis mag, moet u kunnen rondstappen. De aangebrachte afvoerbuisjes in de wonde verwijderen we voor uw vertrek.

Welke nazorg is nodig bij een buikwandcorrectie?

Best draagt u een zestal weken een drukverband (= buikband en of tubigrip). De verpleegster verwijdert alle hechtingen en steristrips tijdens een eerste controleraadpleging na twaalf dagen. Na twee tot drie weken kan u uw werk hervatten. Opnieuw sporten kan na zes weken.

Welke littekens mag u na een buikwandcorrectie verwachten?

Het litteken ligt binnen de broeklijn en loopt van flank tot flank. De eerste twee weken zijn de hechtingen nog aanwezig. Tussen 3 weken en 6 maanden evolueert het litteken naar een rode kleur met een lokale hardheid. Na 6 maanden verbleekt het litteken.

Welke opmerking komt vaak voor na een buikwandcorrectie?

Na een buikcorrectie komt regelmatig de volgende opmerking terug: “Bij het zitten, blijven nog altijd huidplooien zichtbaar”. Dit is volledig normaal. Tussen rechtstaan en zitten is de afstand tussen schaamstreek en ribbenkast met meer dan tien centimeter ingekort.

Wat zijn de mogelijke zeldzame complicaties bij een buikwandcorrectie?

Complicaties bij deze operatie zijn uiterst zeldzaam. Wat is er toch mogelijk?

  • Vocht- of bloedcollectie
  • Infectie
  • Minder goede littekenheling
  • Onvoldoende correctie ter hoogte van de flanken

Na de operatie blijft er een zone van gevoelloosheid rond de navel bestaan. Binnen een periode van één jaar verbetert dit stapsgewijs.

Bij een buikwandcorrectie na het vermageren van meer dan 25 kilogram treedt er zo goed als zeker een vochtcollectie op. Dit vocht verwijderen we tijdens de opvolgende controleconsultatie met een punctie.

Is een tweede ingreep na een buikcorrectie aangewezen?

Bij een tweede ingreep gaan we beide flanken en ‘love handles’ corrigeren. Als u hiervoor kiest, voeren we deze ingreep tussen de zes weken en drie maanden na de eerste ingreep uit. Met deze tweede operatie realiseren we een nog sterkere figuurcorrectie ter hoogte van de heupen.

Doet een buikwandcorrectie pijn?

Ja, er treden na de operatie pijnen op in de zone boven de navel. Deze zijn het gevolg van de buikspierreefing.

Hoeveel dagen verblijf ik in het ziekenhuis?

De operatie wordt uitgevoerd op de eerste opnamedag. Het totale ziekenhuisverblijf omvat twee nachten.

Hoe lang kan ik niet werken na een buikwandcorrectie?

Minstens twee weken tot maximaal vier weken.

Kan ik na de buikwandcorrectie terug sporten?

Voor een periode van drie tot zes weken mag u niet sporten.

Hoelang blijven de hechtingen en verbanden?

De eerste verbandwissel gebeurt na één week. Na twee weken verwijderen we alle verbanden.

Moet ik drukkledij of een buikband dragen?

De eerste zes weken na de ingreep draagt u best een ondersteunende buikband.

Klopt het dat sommige patiënten kampen met stoelgangproblemen en een dikke buik?

Na de operatie is het mogelijk dat er een opstapeling van stoelgang optreedt in de dikke darm. Dit is een gevolg van de verkleinde buikinhoud. Door het wijzigen van het stoelgangpatroon, raken deze problemen opgelost en krijgt u een platte buik.

Wat doe ik in aanloop naar de buikwandcorrectie?

Tien dagen voor de ingreep stopt u met roken. Zeven dagen voordien neemt u geen bloedverdunnende medicatie meer in.

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden contacteert ons.

  • Buikwandcorrectie met of zonder reefing van spier: 1460 Euro
  • Buikwandcorrectie voor buitenlandse patiënten: maximum 4800 Euro
Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496