Contourcorrectie - Bilaterale dijlift

Met een bilaterale dijlift bedoelen we een contourcorrectie ter hoogte van de mediale zijde van beide bovenbenen ter hoogte van de liezen. Ook hier zijn er verschillende situaties mogelijk. Ofwel is er een teveel aan huid, dit kan ook veroorzaakt worden door ernstig gewichtsverlies. Ofwel is een teveel aan subcutaan vet. Ofwel een combinatie van beide.

Welke behandelingen zijn hiervoor mogelijk?

Er kan op 3 niveaus gewerkt worden.

Het meest eenvoudige is het uitvoeren van een liposuctie waarbij enkel het overtollige vet wordt verwijderd bij voldoende strakheid van de huid. Postoperatief wordt een drukverband gedragen. Het litteken is enkel een kleine incisie ter hoogte van de lies, lateraal van de schaamregio.

Een tweede ingreep betreft een combinatie van liposuctie met een beperkte huidexcisie waarbij het litteken enkel in de liesplooi aanwezig is. Bij de liposuctie wordt het overtollige vet verwijderd en de overtollige losse huid wordt opgespannen en verwijderd in de liesplooi.

De meest ingrijpende behandeling betreft een huidexcisie in de vorm van een driehoek al of niet in combinatie met liposuctie. Hierbij wordt het overtollige huid en het overtollige vet verwijderd. Het litteken bevindt zich ter hoogte van de lies en aan de binnenzijde van het bovenbeen, welke stopt op ongeveer 20 à 30 cm boven de knie.

Hoe worden deze ingrepen uitgevoerd?


Al deze ingrepen gebeuren onder algemene narcose.
Alleen liposuctie kan onder lokale verdoving worden uitgevoerd.
De ingrepen gebeuren in dagklinisch verband in het ziekenhuis.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien in de vorm van een RIZIV-nomenclatuurnummer.

Wat kan u verwachten van het postoperatief verloop?

Postoperatieve wondzorg is aangewezen, verbandwissel en thuisverpleging wordt voorgeschreven.
Tijdelijk werkverlet van 2 à 3 weken is bij de zwaarste ingreep aangewezen.

Ingreep onder AA: €1500

Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496