Correctie flaporen / Afstaande oren

Flaporen – ook wel ‘afstaande oren’ genaamd – zijn een gevolg van overmatig kraakbeen of ontstaan door de afwezigheid van een plooi in het oorkraakbeen. Een correctie van flaporen gebeurt vaak bij kinderen vanaf 5 à 6 jaar, juist vooraleer het lager onderwijs begint. Een tweede groep die flaporen laat corrigeren, zijn volwassenen tussen 25 en 45 jaar.

Wat gebeurt er bij een correctie van flaporen?

Er bestaan verschillende manieren om het probleem aan te pakken. In sommige gevallen combineren we bij een ingreep verschillende technieken.

Eén van de mogelijkheden is het creëren van de juiste plooi in het oorkraakbeen. Ook een herfixatie van de oorlel is in sommige gevallen nodig.

De huidsnede komt achteraan het oor, waardoor het litteken nooit zichtbaar is vooraan of in zijzicht.

Hoe lang blijft u in het ziekenhuis na de correctie van flaporen?

De correctie van flaporen of afstaande oren gebeurt best onder algemene narcose in het ziekenhuis. De operatie neemt iets meer dan een uur in beslag.

U verblijft in dagkliniek en u verlaat nog dezelfde dag het ziekenhuis met een windelverband.

Hoe verloopt de nazorg bij een correctie van flaporen?

U draagt vier tot zeven dagen een hoofdwindel. De hechtingen blijven twee weken aanwezig.

Tijdens een eerste controleconsultatie na vier dagen verwijdert een verpleegster het verband. De tweede controleconsultatie dient voor het verwijderen van de externe knoopjes.

Vanaf welke leeftijd wordt een correctie van flaporen best uitgevoerd?

De algemeen aanvaarde leeftijd voor het corrigeren van flaporen is net voor de kinderen naar de lagere school gaan. Bij te jonge kinderen is het kraakbeen te dun en onvoldoende ontwikkeld.

Doet een oorcorrectie pijn?

Zelden bij kinderen, soms wel bij volwassenen.

Hoelang is er schoolverlet of ben ik werkongeschikt na een oorcorrectie?

Na een correctie van flaporen rekent u best op minstens één week schoolverlet of werkongeschiktheid.

Wanneer mag ik na een correctie van flaporen terug sporten of voetballen?

Schoolgaande kinderen starten opnieuw met sporten na drie weken. Wel blijven de oren in een eerste fase gevoelig tijdens inspanningen.

Hoe moet ik met geopereerde oren omgaan?

Best houdt u volgende richtlijnen in acht:

  • Niemand mag na een ooroperatie aan de oren trekken.
  • Een forse duw tegen de oren kan ook problemen geven.
  • Brildragers moeten vermijden dat de beentjes van uw bril niet te sterk op het litteken rusten. Dit veroorzaakt mogelijks problemen met de hechtingen.

Welke mogelijke complicaties ontstaan na de correctie van flaporen?

Slechts in zeldzame gevallen komen complicaties voor. Zo bestaat er een kleine kans op nabloeding, te veel correctie of onvoldoende correctie, asymmetrie hypertrofische littekens en extrusie van hechtingen.

Wat doe ik in aanloop naar de correctie van flaporen?

Tien dagen voor de ingreep stopt u met roken. Zeven dagen voordien neemt u geen bloedverdunnende medicatie meer in.

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden contacteert ons.

  • Correctie flaporen kinderen: aangepaste nomenclatuur sinds 1/12/2014 : 350 euro
  • Correctie flaporen volwassen: aangepaste nomenclatuur sinds 1/12/2014 : 950 Euro
Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496