Facelift

Bij een facelift trekken we de gelaatshuid en het onderhuids vet omhoog om een meer jeugdige expressie te bereiken. De gemiddelde leeftijd voor het uitvoeren van een facelift bij vrouwen ligt op 48 jaar.Afhankelijk van de wensen van de patiënt bestaan verschillende technieken voor een facelift. We onderscheiden een facelift van drie grote zones: het voorhoofd, het middenste gelaat en de hals. Een facelift kan uitgevoerd worden voor elke zone afzonderlijk of gezamenlijk in één operatie.

Hoe verloopt een facelift?

 • Een voorhoofdslifting
  Bij deze facelift behandelen we de voorhoofdsrimpels, de glabellalijnen en de positie van de wenkbrauwen. Deze ingreep verloopt als volgt:
  1. Met injecties verlammen we tijdelijk de spier die verantwoordelijk is voor de wenkbrauwdepressie
  2. We voeren een directe huidexcisie op de haarlijn uit en fixeren de huidflap op een diepere structuur.
  3. Met minimale incisies in de haarlijn maken we de voorhoofdsflap los en herplaatsen we deze onder camerazicht.
 • Een facelift van het middenste gelaat en de hals
  Deze facelift heet MACS, waarbij dit staat voor minimal access cranial suspension lifting. We maken enkel een incisie voor de oren, zigzag eindigend in behaarde hoofdhuid.
  De huid maken we los van de onderliggend structuren en hechten we hoger in Vervolgens maken we drie lussen van permanente suturen in het onderhuidse vet en de onderliggende spier.
  De verjonging treedt op onder de lachplooien, het jukbeen en de kaakhoek.
  Deze facelift kan onder algemene narcose gebeuren met een ziekenhuisopname in de dagkliniek of met een verblijf van één nacht.
 • Het middenste gelaat (mini facelift)
  We maken alleen een incisie voor de oren, zigzag eindigend in behaarde hoofdhuid.
  Alleen de huid wordt van de onderliggend structuren losgemaakt en hoger gehecht. We voeren geen diepere suturen tot in de hals uit.
  Een mini facelift kan onder lokale verdoving buiten het ziekenhuis gebeuren.

Hoe verloopt het ontslag uit het ziekenhuis of de praktijk na een facelift?

U brengt best een lichte sjaal en een grote zonnebril mee. Deze kan u aandoen bij het naar huis gaan.

U gaat best niet op eigen krachten naar huis en laat zich begeleiden bij elke inspanning.

Hoe verloopt het ontslag uit het ziekenhuis of de praktijk na een facelift?

U brengt best een lichte sjaal en een grote zonnebril mee. Deze kan u aandoen bij het naar huis gaan.

U gaat best niet op eigen krachten naar huis en laat zich begeleiden bij elke inspanning.

Hoe verloopt de nazorg na een facelift?

Na de ingreep krijgt u een verband voor één nacht. Vooraleer u naar huis gaat, vervangen we dit door een lichter verband.

Na zeven dagen volgt een controleconsultatie. Dan verwijderen we de hechtingen. Na één week mag u opnieuw douchen.

Hou zeker rekening met sociale hinder voor een periode van tien dagen door de zwelling en blauwverkleuring rond de ogen.

Welke complicaties treden in zeldzame gevallen op na een facelift?

Complicaties zijn uiterst zeldzaam. Wanneer deze toch voorkomen, dan spreken we over een bloedcollectie, een tijdelijke zenuwuitval, zwelling of zichtbare littekens.

Door de littekens voldoende lang te masseren - met of zonder zalf – verdwijnen de problemen. De eerste maanden blijft u voor de littekenheling best zoveel mogelijk uit de zon.

Indien noodzakelijk voeren we een tweede ingreep uit voor de nodige correcties.

Doet een facelift pijn?

In sommige gevallen doet een facelift pijn. Deze pijn treedt op als gevolg van de diepe hechtingen ter hoogte van de wang en de jukbogen.

Gaat roken samen met een facelift?

Bij het uitvoeren van een facelift moet u tijdelijk een rookstop respecteren. Bij de operatie maken we de huid los. De kleine bloedvaten staan na de operatie in voor de nodige wondheling. Het roken doet deze bloedvaten sluiten, wat het risico vergroot op wondproblemen.

Hoelang ben ik sociaal geïsoleerd na een gelaatsoperatie?

U rekent best op tien dagen hinder voor normale sociale contacten.

Hoelang blijven de hechtingen en verbanden na een facelift?

De eerste verbandwissel vindt na één week plaats. Na twee weken verwijderen we volledig het verband.

Is een facelift gevaarlijk of een ingreep met veel risico’s?

Een facelift is niet gevaarlijk wanneer deze wordt uitgevoerd in correcte omstandigheden door een erkend chirurg met voldoende ervaring. Eventuele mogelijke complicaties zijn nabloeding en tijdelijke zenuwuitval.

Hoelang heb ik resultaat of plezier van deze ingreep?

Een goed uitgevoerde facelift van het middenste gelaat en de hals verjongt uw gelaat tien jaar. Het resultaat blijft zeker acht jaar. Wij overdrijven zeker niet bij het aantrekken van de huid. Wij streven naar een natuurlijk resultaat zonder bijkomende risico’s. U wordt gevraagd om foto’s mee te brengen van uw gelaat tien à twintig jaar geleden.

Hoe bereidt u zich voor op een facelift?

Tien dagen voor de ingreep stopt u met roken. Zeven dagen voordien neemt u geen bloedverdunnende medicatie meer in.

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden contacteert ons.

 • Facelifting voorhoofd, wenkbrouwptose:
  1800 euro + 21% BTW
 • Facelifting MACS: 3800 euro + 21% BTW
 • Facelifting Mini: 1850 euro + 21% BTW
 • Z-plastie halslifting: 1800 Euro
Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496