Borstvergroting

Borstvergroting behoort tot één van de meest uitgevoerde plastische ingrepen. Cfr. Raadpleging.

Hoe verloopt de eerste consultatie voor een borstvergroting?

Tijdens de eerste consultatie bespreken we samen uw persoonlijk gewenst volume. Hiervoor brengt u een strak T-shirt en verschillende BH’s mee.

We bespreken de eventuele familiale voorgeschiedenis van borstkanker. Bij nood aan extra informatie vragen we preoperatief een echomammografie aan.

Volgens welke methodes wordt een borstvergroting uitgevoerd?

Voor elke patiënt bekijken we individueel de beste aanpak. Cfr. Raadpleging.

Waar voeren we een borstvergroting uit?

Een borstvergroting is zowel mogelijk onder lokale verdoving als onder algemene narcose.

Een algemene narcose vereist een dagklinisch ziekenhuisverblijf. Bij een lokale verdoving kunnen we de borstvergroting buiten het ziekenhuis uitvoeren.

Het is belangrijk om na de ingreep niet op eigen krachten naar huis te gaan. Je laat alle inspanningen over aan een begeleider.

Welke nazorg is nodig na een borstvergroting?

Na de ingreep volgt een eerste raadpleging na één week voor verbandwissel. Tijdens de twee week verwijdert de verpleegster de aangebrachte hechtingen.

Twee weken na de operatie verwijderen we het verband. U draagt dan best een voldoende grote BH met een beugel onder de borst. De beugel mag niet op het litteken komen te liggen.

Postoperatief draagt u tot twee weken na de verbandverwijdering een voldoende grote BH met een beugel onder de borst. De BH mag niet op het litteken rusten.

Welke complicaties kunnen optreden na een borstvergroting?

Snelle complicaties na een borstvergroting zijn uiterst zeldzaam. Wanneer het toch gebeurt, spreken we over infecties, wondproblemen en verlies van gevoeligheid van de tepel (4%).

Een complicatie op langere termijn heet kapselvorming (1%).

Borstimplantaat – anaplastisch grootcellig lymfoom

  • Zeer Zeldzaam
  • Onvoldoende duidelijkheid
  • Verder onderzoek is nodig
  • Bespreken tijdens de raadpleging

Op welke herstelperiode mag ik rekenen na een borstvergroting?

Na twaalf dagen zijn de littekens genezen. Na deze periode verwijdert een verpleegster alle hechtingen. Vervolgens draagt u de komende twee weken u best een BH met beugel. Na een drietal weken mag u uw gebruikelijke sportactiviteiten hervatten.

Hoe bereid ik me voor op een borstvergroting?

Tien dagen voor de ingreep stopt u met roken. Zeven dagen voordien neemt u geen bloedverdunnende medicatie meer in.

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden contacteert ons

Borstvergroting onder AA

Prijzen

De prijzen variëren naargelang de keuze van het implantaat.

  • 2743 Euro + 21% BTW
  • 3143 Euro + 21% BTW

Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496