Neuscorrectie

Een neuscorrectie kan om verschillende redenen aangewezen zijn: Na een neusbreuk en scheefstand. Na ablatie heelkunde wegens verdachte huidletsels. Om ademhalingsproblemen te verhelpen. Vanwege cosmetische redenen voor mensen die niet tevreden zijn over het uitzicht van hun neus.

Wat bespreken we tijdens een eerste consultatie voor een neuscorrectie?

In eerste instantie luisteren wij naar uw wensen. U vertelt wat u wel en wat u niet goed vindt. Een neuscorrectie is pas mogelijk vanaf 18 jaar of als de neus volledig volgroeid is.

Best staat een neus steeds in verhouding tot de overige elementen van het gelaat, in het bijzonder het voorhoofd, de bovenlip, de kin en de jukbogen. Correcties gebeuren altijd in verhouding tot deze andere aspecten.

Een neuscorrectie kan variëren van minimaal tot zeer ingrijpend. U krijgt als patiënte vooraf duidelijk aantekeningen met een overzicht van de aspecten van de neus die zullen worden aangepast. Het is zeer belangrijk dat dit voor de neuscorrectie wordt uitgeklaard.

Hoe verloopt een neuscorrectie?

De operatie kan open of gesloten gebeuren. Bij een gesloten neuscorrectie zijn er geen uitwendige littekens. Bij een open neusoperatie is er wel een litteken aan de basis van de neusbrug. Een open neuscorrectie passen we vooral toe bij belangrijke correcties van de neustip.

Na de neuscorrectie bedekken we de neus met kleefpleisters en een klein gipsverband. Dit gipsverband blijft vijf dagen op de neus.

Hoe lang duurt het ziekenhuisverblijf na een neuscorrectie?

We voeren een neuscorrectie meestal onder algemene verdoving uit in een ziekenhuis. Na de operatie mag u meteen naar huis of u dient nog maximum één nacht te blijven.

Welke thuiszorg is nodig na een neuscorrectie?

Door de verbanden en zwellingen in het gelaat, past u uw sociale contacten de eerste tien dagen best aan.

De eerste dagen na de neuscorrectie vermijdt u alle inspanningen, inclusief hoesten of niezen. Ook heet of pikant voedsel is niet aangewezen.

Na vijf tot zeven dagen volgt een eerste controleraadpleging. Dan verwijderen we de gips, de hechtingen en steristrips.

De zwellingen blijven nog een tweetal maanden. Pas nadien ziet u het echte eindresultaat.

Welke zeldzame complicaties treden mogelijk op na een neuscorrectie?

Een zeldzame complicatie is een aanhoudende zwelling. Nabloedingen zijn uiterst zeldzaam. Wel moet u absoluut vermijden om zelf aan de verbanden te komen. Dit veroorzaakt mogelijk een bloeding met een spoedopname en heringreep tot gevolg.

Doet een neuscorrectie pijn?

Normaal doet een neuscorrectie geen pijn. Wel ondervindt u door de zwelling mogelijk wat lichte hinder bij het ademhalen. Een zalf tegen zwelling en blauwe plekken helpt al veel.

Hoelang duurt het werkverlet na een neuscorrectie?

Tot één à twee weken na de operatie draagt u een gips en/of steristrips als verband. Na vijf dagen wordt de gips verwijderd. De overige verbanden verwijdert een verpleegster pas na twee weken.

Kan ik na de neuscorrectie terug sporten?

Voor een periode van drie tot zes weken mag u na de neuscorrectie niet sporten of heffen.

Hoelang duurt de zwelling?

De meeste zwelling trekt na twee weken weg. De beperkte zwelling die dan nog overblijft, houdt mogelijks tot drie maanden aan.

Zie ik blauw na een neuscorrectie?

De meeste neusoperaties leiden tot een beperkte bloeduitstorting over het gelaat en de wangen. Bij een correctie van het neusbeen strekt de blauwe zone zich iets sterker over de wang uit. De meeste verkleuringen verdwijnen na zes dagen.

Hoe bereid ik me voor op een neuscorrectie?

Tien dagen voor de ingreep stopt u met roken. Zeven dagen voordien neemt u geen bloedverdunnende medicatie meer in.

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden contacteert ons.

  • Rhinoplastie full of volledige neuscorrectie:
    2200 euro + 21% BTW
  • Neustipcorrectie: 1700 Euro + 21% BTW
Het team Klinieken Vraag & antwoord

Raadpleging op afspraak

Tel: 011 671 496